DİKKAT...!!!!
BU PROGRAM SİZE SUNULURKEN YALIN BİR "GIBRIZ AĞZI" KULLANILMIŞTIR...
YAZIDA SIKÇA KARŞILAŞACAĞINIZ "Ñ" HARFİ "NAZAL N" OLUP,KIBRIS'TA VE ORTA ANADOLU'DA ÇOKÇA KULLANILAN VE GENİZDEN GELEN BİR "N" SESİDİR.
SUNUMDA ANLAYAMADIĞINIZ SÖZCÜKLER ELBETTE OLACAKTIR. O SÖZCÜKLERİ DE BURAYA GELİNCE SİZE ANLATACAĞIZ, SÖZ....
 
NEDEN Mİ BÖYLE BİR SUNUM SEÇTİK...?
 
O KADAR FARK DA TURSEM AYRICALIĞI OLSUN..... 😊
 
 
 
Napar, ne edersiñiz be arkadaşlar...
Zannedersiñiz  yaz geçdi amma biz de daha sıcakdır havalar. Gorgmayıñ yahu..!! Öyle hamam sıcağı değildir dediğimiz. Dadlı sıcacıkdır yani, tam gezmelik...
E biz da dedik hem siziñinan hasret giderelim, hem da gezdirelim sizi biraccık...
Siziñ içün özel hazırladık bu programcığı..
Tursem ayrıcalığıynan...😊
 
***********************
 
8 Eylül 2022 Perşembe
 
Hoşgeldiñiz be arkadaşlar...😊
Ma nerdesiñiz yahu....!!!!
Uçakalanına endiğiñizda yanıñızda zaten TURSEM'in tecrübeli elemanları vardır, onun için hiç merak etmeyiñ...
Halleddiysañız işlemleriñizi, hade çıkıñ dışarı da sizi beklerik...
Bakıñ da göreceksiñiz "TURSEM" dabellacığını.....
Hepsiñiz çıkınca, bineceyik bus'ımıza da gidelim hotelciğimize...
E naparsıñız...?
Eyisiñiz...?
Farkındaysañız hep "cik"li gonuşuruk.. o "cik"ler, hem da "cık"lar bizim lisanda "sevimlilik eki"dir. Çünkü biz insanı da, doğayı da, hayatı da çok severik. Ondan kelli her kelâma sevimlilik eklerik.
Hiç gorgmayıñ. Bundayken alışdıracayık sizi da....
 
 
************************
 
Gıbrız'da galacağıñız zamanda iki dane, hediyecik turlarımız olacak size...
Biri Batı’ya, öbürü Doğu'ya...
Vallahi keyfiyat siziñ...
Bu turlara gelmeyen biñ pişman  olur, söyleyim size...
İstersañız "Gerçek Gıbrız"ı hem gezip göresiñiz, hem dadına bakasıñız, hem da tütünesiñiz, atlaycaksıñız bus'a da gidelim..... Ne vakit...?? 9'unda hem da 11'inde Eylül'ün...
Yanıñızda da biz olacayık.. Biz kimik...? Biz Gıbrızlı profesyonel turist rehberleriyik... Neçün da deñ, memleketi eyi bilirik... Gaybedmeyiñ bizi da tamamdır..
Zaten TURSEM bilirsiñiz, profesyonel olmayanınan işlemez (yani çalışmaz yahu...!!!!).
E napayım...!!! Alışacaksıñız gonuşmamıza da...
 
 
************************
 
9 Eylül 2022 Cuma
 
İlk turumuz Batı'ya...
 
Sağlam ediñ gahvaltıyı da gezeceyik çok böğün...
Batı’ya giderkân evveli Türkiya'dan gelen suyun biriktiği Geçitköy Barajını da muhakkak göreceyik tabii...
Sonra da durağımız "Cittaslow" yani "Yavaş Şehir" Lefke Bölgesi...
 
Lefke bölgesine çığırıllar "Yalançı Cennet"...
Görüncak siz da "vallahi be doğrudur..!!" deyceksiñiz... Her mevsimde yeşildir Lefke Bölgesi...
 
Daha gave (kahve) da içmedik be arkadaşlar.. Vallahi biz Gıbrızlılar içmezsak sabah gavemizi, titiretme dutar bizi... Geliñ alalım bir nefescik, hem da isdersañız içelim gaveciğimizi.. Vallahi napsañ biceez yer bulacayık içelim... O da sürpriz olsun....
  
Gaveden sonra Lefke'nin Yedidalga köyüne gideceyik..
Deniz kenarındaki, eski adını meşhur Gambo deresinden alan bu köyde Kıbrıs deninca ilk akla gelen muhteşem lezzetin yani Hellim'in eski usüllere göre nasıl yapıldığı yere gideceyik. Sultan Ana'nın üretim yapdığı yere...
Ama önce mandıraya eneceyik.. Neçün...?? Guzucukları sevesiñiz deyi 😊. Biberoncuklarınan süt vereceyik gennere hem da fotuğraf çekesiñiz. Nerden çıkar o hellimin sütü, göresiñiz...
 
Sakın galkıp da Gıbrızlıya "Hellim Peyniri" demeyiñ.. Vallahi bize sövmüş gadar olursuñuz...
Hellim kesinlikle peynir değildir. Çünkü Hellim bişirilir.. Çiğ galsaydı, peynir derdik...
Bu Hellimci da bir tanedir, söyleyim size.. "Sultan Ana Hellimleri"nin özelliği geleneksel şekilde yapılması ve en değerli sütü yani sadece koyun sütünü gullanmalarından gelir.. Ayrıca Sultan hanım ülkemizin yüz akı olan tek Kadın Kooperatifi 4K (Kırsal Kalkınma Kadın Kooperatifi) kurucu üyelerindendir... Onun için satın alacağınız her taze helliminan bu kooperatife katkı yapacaksıñız..
Hem göreceyik nasıl yapılır, hem da yeylim sıcak hellimcik tabii...
 
Hade bir hissa atlaylım bus'cığımıza da yollanalım Batı'nın en son gasabacığına...
 
E artık yeyip içme ve serinleme zamanı...
Yeşilırmak'ta, belki de adamızın en verimli topraklarında vakit geçirme zamanı...
Denizcik pırıl pırıl. Asıl öyle görüñ dibini... Girmeyen pişman olur söyleyim size....
E, acıkdık da değil...???
Deñizin üsdünde yeyceyik yemeciğimizi.. Gıbrız yemeciği tabi... Ne olacağı da sürprizimiz olsun...
Yeyiñ, içiñ, eyleniñ vallahi...
Nerde bulacaksıñız böyle güzelliği guzzum...!!!
 
Geri dönüşde bir  süprizcik var size... "Argonya"da duracayık... "Argonya" eski dilde Zeytin demek.. Gavecik, çaycık, yerel organik ürünler, nesdersañız var. Hele o serin bahcacığında oturunca bir gurabiyecik ya da bir macuncuk yersañız, gaçmak isdemeyceksiñiz...
 
Size derim, bu turcuğun dadı galacak damağıñızda....
 
*****************************
 
10 Eylül 2022 Cumartesi
 
Serbest güncüktür böğün...
Canıñız ne çekersa, onu yapacaksıñız...
Yarın gene çok möhim bir turcuğumuz olacak..
Onun içün dedik diğnensinner biceez gün da gene...
Vallahi ben olsam yarınki turu gaçırmam...😊
 
****************************
 
11 Eylül 2022 Pazar
 
İkinci turumuz Doğu'ya...
 
Böğün biraccık eski tarih, biraccık yakın tarih, biraccık deniz derkân, dadlı bir festivalciğinan bitireceyik günü..
Merakdan çatlaycak birileri...
Tamam yahu aha annadıyorum....
 
Biceez 45 tayka yoldayık.. Sonra öyle bir yercikde duracayık ki bayılacaksıñız.. Aziz Barnabas Manastırı'nın hikâyesini rehberimizden diyneyceksiñiz. Şimdi söylersak olmaz. Biraccık merak ediñ bakalım... Ne bu...!!! Herşeyi annadacak değilik ya...
Bakma sen. Herkes annadır ama TURSEM başga annadır be annem...!!! Geleceñ da hem göresiñ, hem da diğneyesiñ esrarengiz hikayeciklerl...
Turcuğumuz dediğimiz gibi hediyecikdir ama bu Ören yerciğine giriş ücretini herkes gendi ödeycek.. Biraccık memleketimiz esgi eserlerine gadgıcık yaparsıñız değil..?? 😉
 
 
 Çıkıncak manastırdan gideceyik Mağusa surlar içine.. Göresiñiz o Mağusa'yı.. Be arkadaş, hangi daşı galdırsañ tarih fışgırır....
Var çarşı da yahu...!!! Hiç olur sizi çarşıya götürmeylim..?
 
Oraşdan bir yere gideceyik ki seneler var kapalıdır.. Nere..?
Maraş'a...
Başdan söyleylim...
İsdersañız önce biziminan gezip sonra gireceksiñiz deñize, isdersañız da direk sahile...
 
 Şanslısıñız. 1974'den beridir kapalıdır Maraş ama, geçen sene açdılar bir bölümcüğünü. Yalnız eğer gezeceysañız biziminan, sakın ayrılmayasıñız rehberiñizdan. Çünkü bu bölümcüğü açıgdır ama halâ daha asgeri bölgedir. Onun için lüzum hep yek olalım...
 
"Amman yoruldum be Naciye..!!!" 
Uh anam... Unudduk o şu program yaparık... Bardon be arkadaşlar.. Gezdik Maraş'ı da şimdi napacayık...?
 
Gideceyik ikanalım denizde... Hem isdeyen da yesin bişeycikler oraşda... Hiç bişey yapmasañız da  serinleyesiñiz biraccık deñizin kenarında...
 
Deniz güzeldir ama hadeyiñ be arkadaşlar...!!!!
 
Hade biraccık çapuk toparlanıñ zira  Tatlısu'nun Belediye Başkanı Hayri Orcan bizi bekler.. "Akşam serinleyinca.." dedi, "Hazırlayıyoruk bizim Halk Dansları ekibini da. Türkiya'dan programcık yapdı o gadar da geldiysa Tursem.." dedi, "isderik onnarda biziminan olsun...."
 
E, Hayri Başkan bizi madem bu gadar içten davet eddi, biz da gitmezsak festivale ayıpdır, değil...???
 
Cennet Ada'mızda  Cittaslow bir gasabacığımızdır Tatlısu. Beşparmak Dağlarının eteğindeki bu adı gibi dadlıcık gasabayı gezeceyik. Bir da eski değirmenciği vardır. Değirmenin üsdüne Hayri Başganın yapdırdığı cam terasın üsdünden çekeceyik oksijeni ciğerciklerimize....
Suyu gibi insanı da dadlıdır Dadlısu'nun.
 
Tabii, festival da möhim..
Yüzyıllardır Gıbrız adasının en önemli ürünlerinden biri olmuş Harnıp'ın festivali, yani namı diğer "Gara Altın"ın.
Kimiñiz Türkiya'da Keçi Boynuzu dersiñiz.. Biz ya "Harnıp" derik, ya "Harup"...
Her derde devadır Harnıp..
Hikayeciğini anladırkân yeyceyik da tabii, dadlı harnıpcıkları..
Tam zamanıdır.. Her sene Ağustos’un sonunda toplarık biz harnıpları.. Ta öğüdelim da çıkaralım pekmezini ancak... Siz da tam üsdüne denk geldiñiz..
Eyi ki da geldiñiz.
Hoş geldiñiz, sefa geldiñiz...😊🙏
Bu serin, dağ eteğindeki gasabacıgda hem serinleycek, hem da hoş vakit geçireceyik...
 
Bütün gündür Ostoyiro gezdik yorulduk..
Şimdi deyceksiñiz nedir "Ostoyiro"..??
"Ostoyiro", "dönüp dolaşmak" demektir, bizim lisanda...
Bizde lafcık çok..😉
 
Şimdi artık yollanıñ gidelim otelciklerimize da yorulduk artık...
Ne turudu amma....😊
 
**************************
 
Noldu amma gidiyorsuñuz....??? 😔
Alışdıydıg ne güzel size, şimdi bırağacaksıñız bizi da gidesiñiz...??
 
Aha maraz eddik şimdi..
Böyle gezmediñiz Gıbrız'ı hiç değil...?
Eee... TURSEM oluncak, her şey dört dörtlük olur...
Çünkü biz sizi ailemizden görürük da onun için....
Gelesiñiz gene ha...
 
Unudmayasıñız bizi...
Hade...!!!
Güle güle gidiñ....
Yasemin’in, hem Feslikân'ın tütüsüynan galıñ......