BATI’DAN DOĞU’YA  BURAM BURAM KIBRIS - TURSEM CYPRUS STAR

DİKKAT...!!!!
BU PROGRAM SİZE SUNULURKEN YALIN BİR "GIBRIZ AĞZI" KULLANILMIŞTIR... 
YAZIDA SIKÇA KARŞILAŞACAĞINIZ "Ñ" HARFİ "NAZAL N" OLUP,KIBRIS'TA VE ORTA ANADOLU'DA ÇOKÇA KULLANILAN VE GENİZDEN GELEN BİR "N" SESİDİR.
SUNUMDA ANLAYAMADIĞINIZ SÖZCÜKLER ELBETTE OLACAKTIR. O SÖZCÜKLERİ DE BURAYA GELİNCE SİZE ANLATACAĞIZ, SÖZ....

NEDEN Mİ BÖYLE BİR SUNUM SEÇTİK...?

O KADAR FARK DA TURSEM AYRICALIĞI OLSUN..... 😊Napar, ne edersiñiz be arkadaşlar...
Zannedersiñiz  yaz geçdi amma biz de daha sıcakdır havalar. Gorgmayıñ yahu..!! Öyle hamam sıcağı değildir dediğimiz. Dadlı sıcacıkdır yani, tam gezmelik...
E biz da dedik hem siziñinan hasret giderelim, hem da gezdirelim sizi biraccık...
Siziñ içün özel hazırladık bu programcığı..
Tursem ayrıcalığıynan...😊

*********

23 Ekim 2022 Pazar

Hoşgeldiñiz be arkadaşlar...😊
Ma nerdesiñiz yahu....!!!!
Uçakalanına endiğiñizda yanıñızda zaten TURSEM'in tecrübeli elemanları vardır, onun için hiç merak etmeyiñ...
Halleddiysañız işlemleriñizi, hade çıkıñ dışarı da sizi beklerik... 
Bakıñ da göreceksiñiz "TURSEM" dabellacığını.....
Hepsiñiz çıkınca, bineceyik bus'ımıza da gidelim hotelciğimize...
E naparsıñız...?
Eyisiñiz...?
Farkındaysañız hep "cik"li gonuşuruk.. o "cik"ler, hem da "cık"lar bizim lisanda "sevimlilik eki"dir. Çünkü biz insanı da, doğayı da, hayatı da çok severik. Ondan kelli her kelâma sevimlilik eklerik. 
Hiç gorgmayıñ. Bundayken alışdıracayık sizi da.... 


********

Gıbrız'da galacağıñız zamanda iki dane, hediyecik turlarımız olacak size...
Biri Batı’ya, öbürü Doğu'ya...
Vallahi keyfiyat siziñ...
Bu turlara gelmeyen biñ pişman  olur, söyleyim size...
İstersañız "Gerçek Gıbrız"ı hem gezip göresiñiz, hem dadına bakasıñız, hem da tütünesiñiz, atlaycaksıñız bus'a da gidelim..... Ne vakit...?? 24'ünde hem da 26'tısında Ekim'in...
Yanıñızda da biz olacayık.. Biz kimik...? Biz Gıbrızlı profesyonel turist rehberleriyik... Neçün da deñ, memleketi eyi bilirik... Gaybedmeyiñ bizi da tamamdır..
Zaten TURSEM bilirsiñiz, profesyonel olmayanınan işlemez (yani çalışmaz yahu...!!!!). 
E napayım...!!! Alışacaksıñız gonuşmamıza da...


********

24 Ekim 2022 Pazartesi

İlk turumuz Batı'ya...

Sağlam ediñ gahvaltıyı da gezeceyik çok böğün...
Batı’ya giderkân evveli Türkiya'dan gelen suyun biriktiği Geçitköy Barajını da muhakkak göreceyik tabii...

İlk durağımız Gıbrız'ın bir başka kültürel rengi KORMACİT. yani "Maronit" köyü... 1534'de inşa edilen Aziz George Kilisesini ziyaret edip, köy gahvesinde "gavecik" içeceyik...
Vallahi biz Gıbrızlılar içmezsak sabah gavemizi, titiretme dutar bizi... Hade geliñ alalım bir nefescik, hem da isdersañız içelim bir gavecik..

Sonra da durağımız "Cittaslow" yani "Yavaş Şehir" Lefke Bölgesi...

Lefke bölgesine çığırıllar "Yalançı Cennet"... 
Görüncak siz da "vallahi be doğrudur..!!" deyceksiñiz... Her mevsimde yeşildir Lefke Bölgesi...

Lefke'den sonra Yedidalga köyüne gideceyik..
Deniz kenarındaki, eski adını meşhur Gambo deresinden alan bu köyde Kıbrıs deninca ilk akla gelen muhteşem lezzetin yani Hellim'in eski usüllere göre nasıl yapıldığı yere gideceyik. Sultan Ana'nın üretim yapdığı yere...

Sakın galkıp da Gıbrızlıya "Hellim Peyniri" demeyiñ.. Vallahi bize sövmüş gadar olursuñuz... 
Hellim kesinlikle peynir değildir. Çünkü Hellim bişirilir.. Çiğ galsaydı, peynir derdik... 
Bu Hellimci da bir tanedir, söyleyim size.. "Sultan Ana Hellimleri"nin özelliği geleneksel şekilde yapılması ve en değerli sütü yani sadece koyun sütünü gullanmalarından gelir.. Ayrıca Sultan hanım ülkemizin yüz akı olan tek Kadın Kooperatifi 4K (Kırsal Kalkınma Kadın Kooperatifi) kurucu üyelerindendir... Onun için satın alacağınız her taze helliminan bu kooperatife katkı yapacaksıñız.. 
Hem göreceyik nasıl yapılır, hem da yeylim sıcak hellimcik tabii...

Hade bir hissa atlaylım bus'cığımıza da yollanalım Batı'nın en son gasabacığına...

E artık yeyip içme ve serinleme zamanı...
Yeşilırmak'ta, belki de adamızın en verimli topraklarında vakit geçirme zamanı...
Denizcik pırıl pırıl. Asıl öyle görüñ dibini... Gorgmayıñ da çok soğuk değildir su.. İsdemezsañız girmezsiñiz  tabii... Amma girmeyen pişman olur söyleyim size....
E, acıkdık da değil...???
Deñizin üsdünde yeyceyik yemeciğimizi.. Gıbrız yemeciği tabi... Ne olacağı da sürprizimiz olsun...
Yeyiñ, içiñ, eyleniñ vallahi...
Nerde bulacaksıñız böyle güzelliği guzzum...!!!

Geri dönüşde bir  süprizcik var size... "Argonya"da duracayık... "Argonya" eski dilde Zeytin demek.. Gavecik, çaycık, yerel organik ürünler, nesdersañız var. Hele o serin bahcacığında oturunca bir gurabiyecik ya da bir macuncuk yersañız, gaçmak isdemeyceksiñiz...

Size derim, bu turcuğun dadı galacak damağıñızda....

***********

25 Ekim 2022 Salı
Serbest güncüktür böğün...
Canıñız ne çekersa, onu yapacaksıñız...
Yarın gene çok möhim bir turcuğumuz olacak..
Onun içün dedik diğnensinner biceez gün da gene...
Vallahi ben olsam yarınki turu gaçırmam...😊


26 Ekim 2022 Çarşamba

AMMAN DİKKAT...!!!

Böğün valizlerimizinan beraber çıkacayık tura.. Çünkü turdan sonra sizi uçakalanına bırakacayık..
Onun için lüzum tez gakasıñız.. Ne der esgiler, "Tez galkan, çok yol alır.."
Hade, hissa...!!!

Amma çok möhim bir Doğu turcuğu hazırladık size... Dönünca geri hep bu turcuğu gonuşacaksıñız. Çünkü nesdersañız vardır bu turcuğun içinde...

Yolumuz biraccık uzundur amma söz, vallahi hiç sezmeyceksiñiz...

Sizi altın sahillere götüreceyik... Giderkân da hep sahilden gideceyik.. Göresiñiz o manzarayı, hayran galacaksıñız..

İlk durağımız Sipahi köyü olacak. Rum Türk garışık yaşallar Sipahi"de.. Gül gibi da geçiniller vallahi. Bir tarafta kilisecik, garşısında camicik... 74 sonrası Türkiye'den göç eden Karadenizliler da bu köycükte yaşar.. Hem "Günaydın" deyceyik, hem da "Galimera".. Ya da isdersañız GALİMERHABA... 😊
Sipahi köyünde çok önemli bir Bazilika'yı (erken Hristiyanlık döneminden kalma bir Ören yeri) ziyaret edeceyik. O mozaiklere bayılacaksıñız....

Sonraki durağımız gene Rum Türk beraber yaşayan en böyük köy. Dip Karpaz köyü.. 
U gavvole…!!! Unutduk içelim gavecik böğün. Görüñ...?? 
Hade. İçelim gaveciğimizi Rum gavehanesinde.. Yusufi'nin güler yüzü yetişir vallahi.. Neçün Rum gavehanesi...?? 
Çünkü öğlene gadar kölge o tarafdadır da onun içün... Öğlenden sonra dönünca güneş, bütün köylü geçer yolun öbür tarafına, Türk gavehanesine.. Biz Gıbrızlılar rahatımıza düşgünük ya, ne zanneddiñiz ama... 

İçdiysañız gavecikleriñizi hadeyiñ binelim buscığımıza da yollanalım yemeğe.. 
Yemek yeyceymiz yer da çok möhim. İki defa "Stellios" yani "iki toplumlu ödül"e layık görülmüş.. Zannedmeyiñ ki öyle lüks bir restaurantcıkdır. Çok mütevazidir Zafer'inan Nigo.. Ortak işlediller bu restaurantcığı... Nesdersañız var. İsder et, isder tavuk, isder vejeteryan... Amma isdersañız da balığın en tazesi...
Biceez saat buraşdayık.. Ha...!! Restaurantcığın plajcığı da var. Çok uzun dudmazsañız, bir ıslanıp da çıkabilirsiñiz.. Asıl Deniz işdahıñızı saklayıñ isdersañız.. Biceez saat sonra çok böyük bir sürprizimiz olacak...

Yemekten sonra tellerinan kesilmiş bir yerden geçeceyik...
Ama yolu kesen zabıtalar var..
Rüşvet vermezsañız, bırakmazlar geçesiñiz... 😊
Yok yahu.. Öyle zanneddiğiñiz gibi değil...
Kıbrıs'ın yabani eşşecikleridir..
Yeycek ve su verir gennere Belediye amma, bunlar alışdı haraç kessin.. Biceez elmacık, ya da havuçcuk varısa, bırağıllar bizi geçelim..
Bizden söylemesi...


Sonrasında durağımız enerjinin çok yüksek olduğu bir yer olacak... 

Apostolos Andreas Manastırı.. Hikayeciği gizli galsın.. Ama isder Hristiyan, isder Müslüman, isder Musevi, isdersa Budist olsun, herkesin gelip da dilek dudduğu ve dediklerine göre dileklerinin gerçekleşdiği bir kilisedir, Apostolos Andreas. Yaşayan bu kilisenin yüreği güzel papazı Zeherias ile fotoğraf da çektirebilir, şifalı sudan dadabilir ve mum yakarak dilekde bulunabilirsiñiz.. Tek bir şartınan ama... Eğer dileğiñiz olursa, geri gelip bir mumcuk daha yakacaksıñız... 

Bu turcuğumuzun son durağı meşhur Altın Sahil.. 
Aynı zamanda Deniz kaplumbağalarının da uğrak yeri olan bu sahilciğimiz toplam 6 kilometre... Altın kumlar ve muhteşem Akdeniz emrinize amade....
En az 1 buçuk, belki da 2 saat buraşdayık...


Hade, gidiyoruk....
Bilirim, gitmek isdemezsiñiz ama gıbırdanmazsañız yetişemeyceyik uçakalanına..
Bizim için hava hoş.. Sizi ağırlamakdan biz çok zevk alırık ama, siziñ Türkiya'da çoluk çocuk bekler.. 😊
Hadeyiñ be arkadaşlar... Temizleyiñ ayacıklarıñızı da belemeylim bus'ı...

Yolumuz iki saatcık gadar sürecek.. Uyumak serbest.. Söz.... Uçakalanına gelinca galdıracayık hepiñizi...


Alışdıydıg ne güzel size, şimdi bırağacaksıñız bizi da gidesiñiz...??
 
Aha maraz eddik şimdi..
Böyle gezmediñiz Gıbrız'ı hiç değil...?
Eee... TURSEM CYPRUS STAR siziñ içün özel hazırladı bu programcığı...
Neçün...??
Çünkü biz sizi ailemizden görürük da onun içün....
Gelesiñiz gene ha...
 
Unudmayasıñız bizi...
Hade...!!!
Güle güle gidiñ....
Yasemin’in, hem Feslikân'ın tütüsüynan galıñ...Programı Hazırlayan:
Yusuf Nidai 
Kıbrıslı Profesyonel Turist Rehberi