GERÇEK ve BURAM BURAM KIBRIS TUR PROGRAMI

GERÇEK ve BURAM BURAM KIBRIS TUR PROGRAMI

Ne oturursunuz ama öyle? Gımıldanın (hareketlenin) birazcık. Nere?

Gıbrız'a....

Dünyanın en güzel Ada'sına…

Hadeee…!!!

Dediler gelecek bizim "Barya" (arkadaş gurubu) İzmir"dan, bizda durduk hazırlaylım bir programcık.

Ne var programda?

Ma neler yok...

Galacak dadı damağınızda da gene isteyceksiniz gelesiniz.....

Bir da ne var bilin?

Bu gezi programcığı Tursem Cyprus Star'dan size hediyecikdir…

Neçün da deng, biletciğinizi ayırtmadıysanız hemen koşturung Tursem'e...

Ma daha durursunuz?

 

BİRİNCİ GÜN

Bellapais - Karmi - Kormacit

* 09.00 Galdığımız hotelden çıkıyoruk. Tamam yahu. Bilirik saat biraz erken. Onun için galibam (galiba)birceez on tayka (dakika) geç çıkacayık. 

* 09.30 Programcığımıza önce 12. Yüzyıl'dan galma muhteşem bir manastır ziyaretiynan başlayıyoruk. Bellapais Manastırı Girne şehir merkezinden 10 tayka (dakika) uzakdadır. Gotik mimarinin Gıbrız'ımızdaki en güzel örneğidir. Fotoğraf makineciğinizi unutmayasınız ha...

* 12..00 Böğün (bugün) size Gıbrız'ın mozaiğini daddıracayık. Nasıl? Aha, tam da bu güzel köycükden başlayarak....Kim ne istersa söylesin, Türk'üynan, Rum"uynan, Ermeni"siynan, Arab'ı, İtalyan'ı, Fransız'ı, Maronit'i ile kültürlerin harmanlandığı rengarenk bir mozaikdir.

Gıbrız'ımız. Kormacit Maronit'lerin köyüdür. Şimdi deyceksiniz kimdir bu Maronit'ler? Maronit'ler 8'inci yüzyıldan beridir Ada'mızda yaşayan Katolik Lübnanlılardır. Tanışacaksınız gendileriynan, göreceksiniz kliseciklerini da. Artık bir 'Gavecik' mi (Kahve mi) içersiniz yoksa lemonadda mı (limonata mı) bilmem. Ma öyle çok oyalanmayıng çünkü daha başga yere da gideceyik...

Siz da bulunca baryayı (unuttuysanız yukarıya bkz.) istemezsiniz bırakasınız.. Yörüyüng da daha çıkacayık dağlara....

* 14.30 Şimdi deyceksiniz bağa (bana) neçün getirdim sizi dağın başına. Eee.. Boşuna getirmedik sizi bura. Bu köycüğün adı Karmi.... Adamızda var yaşayan nerdeysa bir 55.000 İngiliz. Aha bu İngilizlerin yerleştikleri en eski köycükdür Karmi... Sokacıkları dar, evcikleri çiçekli, barcıkları, gavecikleri, resim galerileriynan süslü bir İngiliz köycüğü... Bugün hala daha yüzde 90'ı İngiliz'dir Karmi'nin...

Yok gaybolasınız ha... Vallahi gış geldi artık. Onun için ortalık gararır çabuk.

Aramaylım sizi kôr'un (kör)deyneği'yinan (sopası ile) sonra... Zaten çıkdı pastelli'niz (susam ve harnıp pekmeziyle yapılan plaka şeklindeki bir tür tatlı. Mecazi anlamda 'ezilmiş, dümdüz olmuş'demek) bütün gündür. Hade hotele......

 

İKİNCİ GÜN 

Geçitkale - Çatoz (Serdarlı) - Görneç - - Galatya (Mehmetçik), Çayırova - Tatlısu

* 09.00 Vallahi lüzum böğün (yukrya bknz.) tez (erken) çıkalım. Neçün? Görmemin yahu programı yukarda? Hade, gımıldanın birazcık....

* 09.45 Böğün Gıbrız'ımızdaki "Cittaslow" ağındaki 5 bölgeden 3'ünü ziyaret edeceyik. İlk Geçitkale. Buraşdaki (buradaki) Archangelos Michael kiliseciği 13'üncü yüzyldan galmadır. Ee, şimdi herşeyini anlatmaylım. Geleceksiniz bura da ona göre.

* 11.00 Esgi adı Çatoz. Yenni adı Serdarlı. Ma bu köycükdeki insanlar çok çalışgandır, biling? Gurdular bir "Kültür Ev"ciği. Gıbrız insanının evveliyatında nasıl yaşadığını göresiniz deyi. Asıl bayılacaksınız...

* 12.00 Görneç Gıbrız tüter (Kıbrıs’ta güzel kokuya 'tüttü'derler) . Göreceyik nasıl yapallar "Hellim"i... Sakın çağırmayasınız genni "Hellim Peyniri" deyi, gızarık (sinirleniriz) ha... Nasıl Karadenizliler gızarsa çağırdığında "Hamsi"yi "Balık" deyi, biz da gızarık "Hellim"e "Peynir" deyene.... "Magarına Bulli"ciğin (Makarna-Piliç) da dadı efsanedir ha.

* 14.00 Galatya, yani Mehmetçik bölgemiz Cittaslow'u en güzel yaşaycağınız yerdir. Çayırova'da aha bu bölgenin içindedir. Oraşdaki (Oradaki) "Lefkara Ev"ciği Gıbrız'ın sanki da sembolüdür. "Lefkara Nakışı"nı işleyen köy gadınlarımızdır yaşatan geleneğimizi.

* 16.00 Sonunda geldik Dadlısu'ya (Tatlısu'ya). Cennet Ada'mızda yenile (henüz, daha yeni) Cittasow olmuş gasabacığımızdır (kasaba) Dadlısu. "Minia Kıbrıs"ı görünca bayılacaksınız. Sonra da gideceyik eski değirmene. Suyu gibi insanı da dadlıdır Dadlısu'nun. Yani böğün hotele dönerkân bu köycüklerin "dadı da damağınızda galacak".

 

ÜÇÜNCÜ GÜN 

Dünyanın Tek Bölünmüş Başkenti LEFKOŞA

* 10.00 Hade acıdık size böğün da eyleniyoruk (gecikiyoruz) çıkalım tura.

Ma ben bilirim gene çıkamaycayık vakdinde.

* 11.40 Geldik Lefgoşa'ya (Lefkoşe değil, Lefkoşa). Geldik amma, enmeden (inmeden) bus'dan (otobüsten) geçeceyik "Yeşil Hat"dan. O şu ayırır şeher'i (şehri) ortasından. Sonra da eneceyik (ineceğiz) bus'dan da yörüyeylim artık. Açılsın ayaklarımız değil? Yörüyerek göreceyik "Arabahmet"i, "Yiğitler Burcu"nu (ki duvarın üstünden göresiniz güney Lefgoşa"yı, 13'üncü yüzyıl

"Notre Dame de Tyre" Ermeni kilisesini, "Büyük Han"ı, esgi "Aziz Sophia", Osmanlı sonrası camiye devşirilen "Ada'da inşa edilmiş olan en büyük katedrali, "Bandabuliya"yı (Belediye Pazarı)"Bedesten"i, Osmanlı’nın inşa ettiği ve bizim da gözümüz gibi bakdığımız, içinde yaşanılan "Samanbahçe"yi, "Girne Kapısı"nı... Yazarkân yoruldum be gavvole.... (hay Allah... anlamında). Eee tabi Lefgoşa surlar içinde size serbest zamancık da vereceyik.. İsteyen yeycek yemecik, isteyen harcaycak paracıkları... Bizi da ararsanız bulacaksınız Büyük Han'da gavecik içerkâna.... Velhasıl bütün gün Lefgoşa'ya doyacayık....
 

Başdan da söylediydik....

Bu turcukların hepsi size Tursem Cyprus Star’ın hediyeciğidir...

Şimdi deyceksiniz "nedir yahu bu 'cek', 'cak', 'cik', 'cuk'lar".

Vallahi bizim Türkçemizdeki "sevimlilik" ekleridir bunnar.

Çünkü biz Dünyanın En Güzel Ada'sının, Kıbrıs'ın sıcaklığını size vermek isterik. Severik insanları.

Hade gelin da içelim bir gavecik.....